Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 8-2013: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2013 Công bố số 2202/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-08-2013 Công bố số 2202/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-08-2013 Quyết định số 1397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 
12-08-2013 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 
08-08-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
08-08-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
02-08-2013 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-07-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 
31-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020. 
31-07-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND. 
31-07-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
31-07-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 
29-07-2013 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. 
29-07-2013 Quyết định số 1332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
25-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
25-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2012. 
18-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo. 
17-07-2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-07-2013 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
15-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,426,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner