Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2013 Quyết định số 1833/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SmartLearn. 
03-09-2013 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013. 
29-07-2013 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. 
09-07-2013 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
09-07-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
26-06-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua đề án thành lập Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 2, thị xã Quảng Trị. 
31-05-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. 
31-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 
21-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 
25-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,101,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner