Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 25-02-2017: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và nguồn vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 06)
17-02-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 07 đến trang 10)
20-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao. (từ trang 11 đến trang 19)
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong. (từ trang 20 đến trang 24)
10-02-2017 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2019. (từ trang 25 đến trang 32)
10-02-2017 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 33 đến trang 46)
10-02-2017 Quyết định số 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 47 đến trang 55)
20-02-2017 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 2017. (từ trang 56 đến trang 62)
23-02-2017 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 63 đến trang 72)
24-02-2017 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 73 đến trang 87)
09-01-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ. (từ trang 88 đến trang 90)
09-01-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua Chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 91 đến trang 93)
09-01-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. (từ trang 94 đến trang 100)
09-01-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 101 đến trang 104)
09-01-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 105 đến trang 113)
28-02-2017 Quyết định số 10/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 114 đến trang 123)
17-02-2017 Công bố số 298/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 124 đến trang 191)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,211,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner