Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Lĩnh vực Xây dựng: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2023 Công bố số 2638/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-10-2023 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
24-10-2023 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”. 
24-10-2023 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. 
24-10-2023 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 
14-10-2023 Quyết định số 164/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-10-2023 Công bố số 2345/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-09-2023 Công bố số 2035/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-08-2023 Công bố số 1794/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-07-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-07-2023 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 
14-07-2023 Quyết định số 81/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-07-2023 Công bố số 1518/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-06-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-06-2023 Công bố số 1235/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
09-05-2023 Công bố số 936/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-04-2023 Quyết định số 49/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-04-2023 Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-04-2023 Công bố số 728/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
28-03-2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,103,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner