Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 26 xuất bản ngày 15-12-2023: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2023 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 37)
20-11-2023 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 44)
20-11-2023 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 47)
30-11-2023 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 48 đến trang 49)
07-12-2023 Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị. (từ trang 50 đến trang 51)
12-12-2023 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị. (từ trang 52 đến trang 56)
08-12-2023 Công bố số 3001/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 184)
14-12-2023 Mục lục số 01-26/MLCB của Mục lục Công báo công báo năm 2023. (từ trang 185 đến trang 207)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,954,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner