Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 15-01-2019: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 04 đến trang 09)
08-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 11)
08-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 12 đến trang 20)
08-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 21 đến trang 29)
08-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019. (từ trang 30 đến trang 56)
08-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng. (từ trang 57 đến trang 58)
08-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019. (từ trang 59 đến trang 72)
08-12-2018 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. (từ trang 73 đến trang 75)
08-12-2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 76 đến trang 82)
08-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021. (từ trang 83 đến trang 84)
08-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 85 đến trang 87)
08-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021. (từ trang 88 đến trang 94)
08-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị. (từ trang 95 đến trang 97)
21-12-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 98 đến trang 108)
21-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 109 đến trang 123)
21-12-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 124 đến trang 140)
08-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017. (từ trang 141 đến trang 159)
08-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 160 đến trang 171)
08-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 172 đến trang 201)
08-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ. (từ trang 202 đến trang 203)
08-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: đường liên xã Triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ (bao gồm cầu Bến Lội), huyện Triệu Phong. (trang 204)
08-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019. (từ trang 205 đến trang 210)
08-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 211 đến trang 215)
26-12-2018 Quyết định số 3042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2019. (từ trang 216 đến trang 219)
15-01-2019 Công bố số 126/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 220 đến trang 287)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,175,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner