Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 16-12-2019: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 04 đến trang 19)
02-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. (trang 20)
04-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 28)
04-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (trang 29)
10-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 30)
25-11-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1). (từ trang 31 đến trang 32)
25-11-2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ. (từ trang 33 đến trang 34)
25-11-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà. (từ trang 35 đến trang 36)
02-12-2019 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 37)
02-12-2019 Quyết định số 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 38)
02-12-2019 Quyết định số 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 39)
02-12-2019 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 40)
02-12-2019 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 41)
02-12-2019 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. (trang 42)
06-12-2019 Quyết định số 3374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 43 đến trang 57)
22-11-2019 Quyết định số 106/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 58 đến trang 77)
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 - 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 152)
16-12-2019 Mục lục số 01-25/CB-ML của Mục lục Công báo mục lục số 01-25/CB-ML mục lục Công báo từ số 01 đến số 25 năm 2019. (từ trang 153 đến trang 175)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,099,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner