Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 25 xuất bản ngày 20-12-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 10)
20-11-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 18)
20-11-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 39)
20-11-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 40 đến trang 54)
23-11-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 59)
27-11-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 60 đến trang 61)
30-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 62 đến trang 64)
05-12-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 65 đến trang 75)
18-12-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. (từ trang 76 đến trang 83)
15-11-2017 Quyết định số 79/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 84 đến trang 101)
14-12-2017 Công bố số 3834/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 102 đến trang 163)
20-12-2017 Mục lục số 01-25/MLCB-TTTH của Mục lục Công báo mục lục Công báo năm 2017 từ số 01 đến số 25. (từ trang 164 đến trang 181)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner