Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Sở Xây dựng ban hành: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2020 Quyết định số 107/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-09-2020 Quyết định số 64/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-06-2020 Quyết định số 43/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-03-2020 Quyết định số 26/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
22-11-2019 Quyết định số 106/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-08-2019 Quyết định số 82/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
17-06-2019 Quyết định số 65/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-02-2019 Quyết định số 14/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-12-2018 Quyết định số 135/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-09-2018 Quyết định số 98/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
29-05-2018 Quyết định số 63/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
02-02-2018 Quyết định số 11/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-11-2017 Quyết định số 79/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-09-2017 Quyết định số 65/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
07-09-2017 Quyết định số 64/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
28-02-2017 Quyết định số 10/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-12-2016 Quyết định số 122/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-11-2016 Quyết định số 110/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
23-09-2016 Quyết định số 95/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 và tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-08-2016 Công bố số 2257/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
23,841,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner