Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 09)
11-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014. (từ trang 10 đến trang 11)
11-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 12 đến trang 35)
11-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016. (từ trang 36 đến trang 70)
11-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 71 đến trang 76)
11-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016. (từ trang 77 đến trang 97)
11-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 98 đến trang 101)
11-12-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. (từ trang 102 đến trang 103)
11-12-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2016. (từ trang 104 đến trang 107)
11-12-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. (từ trang 108 đến trang 109)
11-12-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2015, chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 110 đến trang 111)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,908,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner