Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 xuất bản ngày 15-05-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 09)
27-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 11)
27-04-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 16)
04-05-2016 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016. (trang 17)
06-05-2016 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UB ND huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 18 đến trang 21)
06-05-2016 Quyết định số 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố. (trang 22)
11-05-2016 Công bố số 1124/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 23 đến trang 87)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,696,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner