Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 xuất bản ngày 18-07-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 55)
24-06-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. (từ trang 56 đến trang 67)
28-06-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). (từ trang 68 đến trang 80)
06-07-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 81 đến trang 90)
13-07-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. (từ trang 91 đến trang 95)
10-06-2016 Quyết định số 53/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 96 đến trang 104)
15-07-2016 Công bố số 1925/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 105 đến trang 171)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,696,197 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner