Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 12 xuất bản ngày 15-07-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 10)
26-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 11 đến trang 20)
27-06-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. (trang 21)
27-06-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án thành lập Trường Mầm non Hoa Phượng, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. (trang 22)
27-06-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2011. (từ trang 23 đến trang 26)
27-06-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 27 đến trang 30)
27-06-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 45)
14-06-2012 Quyết định số 1018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Asean. (từ trang 46 đến trang 47)
15-06-2012 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và hộ gia đình cận nghèo năm 2011. (từ trang 48 đến trang 49)
15-06-2012 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012. (từ trang 50 đến trang 52)
18-06-2012 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (trang 53)
18-06-2012 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, lụt bão công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 60)
19-06-2012 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị. (từ trang 61 đến trang 64)
29-06-2012 Quyết định số 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 65 đến trang 70)
03-07-2012 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên du lịch sinh thái Cọ Dầu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 71 đến trang 74)
03-07-2012 Quyết định số 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2012 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (từ trang 75 đến trang 78)
03-07-2012 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn. (từ trang 79 đến trang 82)
05-07-2012 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 83)
10-07-2012 Công bố số 1327/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 84 đến trang 123)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,654,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner