Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 15-10-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-10-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025. (từ trang 03 đến trang 16)
12-09-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012 - 2013 của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang loại hình công lập. (từ trang 17 đến trang 18)
14-09-2012 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí của các trường trung cấp và trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 20)
18-09-2012 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 21 đến trang 30)
02-10-2012 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ba Nang, huyện Đakrông. (từ trang 31 đến trang 32)
05-10-2012 Quyết định số 1819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. (từ trang 33 đến trang 34)
08-10-2012 Quyết định số 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. (từ trang 35 đến trang 40)
08-10-2012 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 41 đến trang 51)
09-10-2012 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 52 đến trang 62)
11-10-2012 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. (từ trang 63 đến trang 64)
11-10-2012 Quyết định số 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh về giám sát quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. (từ trang 65 đến trang 68)
12-10-2012 Quyết định số 1888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (trang 69)
15-10-2012 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Cam Lộ. (từ trang 70 đến trang 79)
15-10-2012 Quyết định số 1926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa. (từ trang 80 đến trang 91)
15-10-2012 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Đakrông. (từ trang 92 đến trang 102)
08-10-2012 Công bố số 2198/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 103 đến trang 147)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,792 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner