Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 08 xuất bản ngày 15-04-2012: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 02 đến trang 09)
26-03-2012 Quyết định số 171/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về bổ sung một số điều tại Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của UBND thị xã ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 11)
20-03-2012 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai gửi, nhận văn bản qua mạng tin học giữa các Sở, Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 12 đến trang 16)
20-03-2012 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. (từ trang 17 đến trang 21)
30-03-2012 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2012. (từ trang 22 đến trang 27)
12-04-2012 Công văn số 954/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị. (trang 28)
10-04-2012 Công bố số 559/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 67)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,654,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner