Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 05 xuất bản ngày 21-01-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 06)
29-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Đông Hà. (từ trang 07 đến trang 12)
29-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2016. (từ trang 13 đến trang 17)
29-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 18 đến trang 24)
29-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thị xã Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 53)
29-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của thị xã Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 59)
30-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy chế về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Triệu Phong. (từ trang 60 đến trang 71)
25-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện Đảo Cồn Cỏ. (từ trang 72 đến trang 79)
31-12-2015 Quyết định số 2988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2014. (từ trang 80 đến trang 92)
29-12-2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng trị năm 2016. (từ trang 93 đến trang 95)
15-01-2016 Công bố số 113/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 96 đến trang 153)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,323,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner