Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 13-01-2016: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 16)
17-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 17 đến trang 18)
17-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 25)
23-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 35)
23-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ. (từ trang 36 đến trang 41)
24-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 42 đến trang 46)
24-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị. (từ trang 47 đến trang 61)
24-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 62 đến trang 92)
29-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 93 đến trang 118)
29-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh. (trang 119)
31-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 120 đến trang 121)
31-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 122 đến trang 123)
31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 124 đến trang 132)
22-12-2015 Quyết định số 2836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 133 đến trang 149)
31-12-2015 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông. (trang 150)
31-12-2015 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. (trang 151)
31-12-2015 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. (trang 152)
31-12-2015 Quyết định số 2985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. (trang 153)
24-12-2015 Quyết định số 102/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 154 đến trang 162)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,324,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner