Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 14 xuất bản ngày 15-08-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 03 đến trang 10)
18-07-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 32)
18-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 33 đến trang 43)
27-07-2016 Công văn số 2925/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (trang 44)
27-07-2016 Quyết định số 68/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 53)
27-07-2016 Quyết định số 69/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 62)
12-08-2016 Công bố số 2257/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 63 đến trang 123)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,324,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner