Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 02-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-02-2012 Nghị quyết số 13/HĐND-CTHĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 
06-02-2012 Công bố số 132/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-02-2012 Công bố số 132/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-02-2012 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà. 
10-01-2012 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
04-01-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua chính sách hỗ trợ ăn trưa cho các cháu dưới 2 tuổi. 
04-01-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
04-01-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
21-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án đặt tên, đổi tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị năm 2011. 
21-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà 5 năm 2011 - 2015. 
21-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2012. 
21-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 
21-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner