Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2016 Công bố số 113/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-01-2016 Công bố số 113/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. 
31-12-2015 Quyết định số 2988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2014. 
31-12-2015 Quyết định số 2985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. 
31-12-2015 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. 
31-12-2015 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. 
31-12-2015 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông. 
30-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy chế về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Triệu Phong. 
29-12-2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng trị năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 
29-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 
29-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
29-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh. 
29-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
29-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Đông Hà. 
29-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner