Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 9-2016: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2016 Công bố số 2563/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-09-2016 Công bố số 2563/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 
29-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
29-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
29-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 
29-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-08-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-08-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
25-08-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
25-08-2016 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
23-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 
23-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2016. 
23-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 
19-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. 
19-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020. 
19-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
19-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị. 
19-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner