Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 72 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
27-11-2012 Quyết định số 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
27-11-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 
07-11-2012 Quyết định số 2165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020. 
07-11-2012 Quyết định số 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. 
07-11-2012 Quyết định số 2163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. 
05-11-2012 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh đến năm 2020. 
02-11-2012 Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020. 
02-11-2012 Quyết định số 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 02 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
02-11-2012 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện Triệu Phong. 
02-11-2012 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thị xã Quảng Trị. 
02-11-2012 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
25-10-2012 Quyết định số 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn. 
24-10-2012 Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Nam Hải Lăng. 
22-10-2012 Quyết định số 1967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và ban hành danh mục địa bàn mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. 
16-10-2012 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các dự án ưu tiên vận động từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2012 - 2016, tỉnh Quảng Trị. 
15-10-2012 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Đakrông. 
15-10-2012 Quyết định số 1926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa. 
15-10-2012 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Cam Lộ. 
12-10-2012 Quyết định số 1888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner