Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị đến năm 2020. 
27-06-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 
27-06-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2011. 
27-06-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án thành lập Trường Mầm non Hoa Phượng, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. 
27-06-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. 
20-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,654,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner