Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-10-2012 Quyết định số 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 
02-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định về việc điều chuyển, thuyên chuyển và luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học thuộc UBND huyện. 
28-07-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-07-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 
18-06-2012 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, lụt bão công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị. 
18-06-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
17-05-2012 Quyết định số 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo. 
27-04-2012 Quyết định số 753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi đảm bảo kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-01-2012 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
20-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ huyện Đakrông. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner