Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2012 Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Nam Hải Lăng. 
22-10-2012 Quyết định số 1967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và ban hành danh mục địa bàn mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. 
14-09-2012 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí của các trường trung cấp và trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-09-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012 - 2013 của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang loại hình công lập. 
17-08-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012 - 2020. 
17-08-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 
02-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định về việc điều chuyển, thuyên chuyển và luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học thuộc UBND huyện. 
01-08-2012 Quyết định số 1350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner