Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 
13-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. 
28-11-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện. 
28-11-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế T iếp công dân. 
08-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 
29-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 
29-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-08-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-08-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 
16-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
12-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
18-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
13-07-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 
06-07-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
24-06-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 
06-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 
03-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. 
30-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đakrông. 
17-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,363,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner