"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2739 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 26 văn bản
 
Biên chế HCSN 12 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 1 văn bản
 
Bưu chính viễn thông 2 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức 31 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng 62 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 147 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 118 văn bản
 
Chương trình 26 văn bản
 
Chương trình giám sát 33 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 17 văn bản
 
Công nghiệp 31 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 3 văn bản
 
Đất đai 130 văn bản
 
Đầu tư 144 văn bản
 
Doanh nghiệp 22 văn bản
 
Giá cả các loại 51 văn bản
 
Giá xây dựng 194 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 201 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 29 văn bản
 
Hiệu lực văn bản 41 văn bản
 
Kế hoạch 21 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 16 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 164 văn bản
 
Lâm nghiệp 36 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 4 văn bản
 
Mục lục Công báo 8 văn bản
 
Ngân sách 231 văn bản
 
Ngoại giao 4 văn bản
 
Nhà ở 2 văn bản
 
Nông nghiệp 46 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 53 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy 2 văn bản
 
Phòng, chống lụt bão 5 văn bản
 
Phòng, chống tham nhũng 4 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh 5 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 387 văn bản
 
Quy hoạch 11 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 57 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp 6 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 21 văn bản
 
Tài mậu-Ngân sách 1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 66 văn bản
 
Tên đường phố 17 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 86 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 10 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 5 văn bản
 
Thủ tục hành chính 6 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 59 văn bản
 
Thương mại 22 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện 11 văn bản
 
Tôn giáo 2 văn bản
 
Tư pháp 30 văn bản
 
Văn bản khác 17 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 37 văn bản
 
Văn xã 2 văn bản
 
Vốn đầu tư 16 văn bản
 
Vốn-Ngân sách 12 văn bản
 
Xăng dầu 4 văn bản
 
Xây dựng 58 văn bản
 
Y tế 54 văn bản
 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
28,080,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner