"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 12 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006 - 2010. 03
22-12-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất và phân loại đường p hố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2007. 09
22-12-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2007. 11
22-12-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2007. 13
22-12-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 18
22-12-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 20
26-12-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cửa khẩu năm 2007. 49
29-12-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 51
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
28,111,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner