"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 20 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2006 của các dự án tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 02
04-12-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 04
05-12-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện những quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
04-12-2006 Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBND về việc ban hành thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của thị xã Đông Hà. 12
05-12-2006 Quyết định số 1203/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã. 28
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
20-11-2006 Quyết định số 1389/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Triệu Phong, giai đoạn 2006 - 2010. 33
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
28,110,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner